“Kasaplar çoğalırsa, kesmeden evvel ineklere bakan çok olur”