Abdullah bin Mübârek’in Rüyası

Derviş KeşkülüAbdullah bin Mübarek (o. ısı/797) haccı îfâ ettikten sonra Mekke’de şöyle bir rüya gördü: Semâdan iki melek gelmiş, biri diğerine: “Bu sene 600.000 kişi haccetti. Hepsinin haccı, Şam’da Ali bin Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı amelin hürmetine makbul oldu.

Bu kişi hacca gitmeye niyet etti, lâkin gidemedi. Onun yaptığı bir amel hürmetine bu hacıların haccı kabul edildi.” de­mişti. Abdullah bin Mübarek uyanınca, merak ve hayret içinde kaldı. Şam kervanı ile Şam’a gitti. O zâtı bulup sordu: “Sen hacca gitmediğin halde ne amel işledin?” Ali bin Muvaffak şöy­le anlattı: “Otuz senedir hacca gitmeyi arzu eder dururdum. Es­kicilikten 300 dirhem para biriktirdim. Hac yolculuğuna niyet ettim. Hâmile karım: “Komşudan et kokusu geliyor; bana bir parça et ister misin?” dedi. Komşuma gittim. Durumu anlattım.

Komşum ağladı: “Yedi günden beri çocuklarım açtır. Yol­da ölü bir hayvan buldum. Ondan bir parça kestim. Şimdi onu kaynatıp onları avutuyorum. Helâl bir gıda bulamaz isem, mecburen onu yedireceğim. İsterseniz vereyim, fakat bu kayna­yan et, ölümle burun buruna geldikleri için bu çocuklara helâl, size ise haramdır.” dedi. Ali bin Muvaffak devamla: “Bunu du­yunca, sanki içimden bir parça koptu. Binbir zorlukla biriktirdi­ğim bu 300 dirhemi ona verdim; “Yâ Rabbî, hac niyetimi kabul et! diye Rabbime duâ ettim.” dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek: “Rabbim bana rüyada doğruyu bildirmiş!” dedi27.

______________________

27. Ferîdeddin Attâr,   Tezkiretü’l-evliyâ,  (Muhammed İsti’lâmî),  Tahran 1374 hş., s. 214-215.

DERVİŞ KEŞKÜLÜ; Tasavvuf ve Dergah Kültürü

Prof. Dr. Necdet TOSUN,Erkam Yayınları,
2012,İstanbul.