,

6. Fenolik Reçinelerde Kullanılan Maddeler

6.1.Katalizörler

Novalak üretimindeki kondensasyona asidin katalitik etkisi, aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ürünüdür. Anyonun doğası daha az önemlidir, fakat, olabilecek yan reasiyon durumlarında dikkate alınmalıdır ( sülfonasyon, ester oluşumu gibi). Ayrıca mineral asitleri, ogzalik asit sık sık kullanılır. 180 oC’nin üzerindeki ısılarda bozunurlar ve bu da katalizörden bağımsımsız novalak üretimine sebeptir.

Bazlar veya zayıf asit tuzları ve baz tuzlar resol ve novolaklar için güvenilir katalizörlerdir. Katyonların katalitik etkisi kısmen önemlidir. Oysa alkali hidroksitler fenolün formaldehite her bir orto ve para pozisyonuna bağlanmasını katalizler. Toprak alkali metal hidroksitleri özellikle orto ürünler oluşmasına yardımcı olurlar.

Amonyak ve aminler ve hegzametilen tetra amin de katalitik etkiye sahiptir. Mannich reaksiyonu ile reçine elde edilemesi yöntemi olarak bilinir.

Kanaklar:

1. Wolfgang, H., Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Phenolic Resins. Wiesbaden. Germany : Wiley VCH, 2004.