,

5. Fenolik Reçinelerin Fiziksel Özellikleri

Fenolik reçineler sarıdan kahverengiye kadar uzanan keskin renklere sahiptir. Saklama ve işleme sonucunda rengi solmaya başlar. Renklenme Fenolik reçinelerin para alkil bağlanmış halinde sadece daha az olur. Karakteristik UV absorpsiyonu pikleri, 254 nm’den 280nm’ye doğru uzanır.

Çapraz bağlanmamış Fenolik reçineler, ticari olarak, çözelti halinde ve katı halde bulunabilirler. Özel uygulamalar için, örneğin termosetlerde polikondensasyon reçine çözünmez hale gelene kadar ilerletilebilir. Bu durumda organik çözücülerle sadece şişerler. Katı reçinelerin yumuşama noktası, kapiler erime noktası tayinine bağlı olarak belirlenir. Bu yöntemler de, halka veya top metodu gibi prosedürlerdir. Bu sıcaklıklar termodinamik manada erime noktası değillerdir. Bunlar, sıcaklık artışı sebebiyle düşen vizikoziteyi tanımlar. Bu durum, önceden parçalanmış olan reçine partiküllerinin birleşerek mevcut formlarının değişmesi sonucudur.

Fenolik reçinelerin vizikoziteleri veya onların çözeltilerinin vizikoziteleri yüksek konsantrasyonlarda ölçülür (%30-80). Vizikoziteden konsantrasyonun miktarının hesaplanması, tek cins reçine varsa mümkündür Çünkü, moleküler yapı, hidroksimetil grupları ve dimetilen eter kprülerine bağlı bir özelliktir ve bu da vizikoziteye büyük etkide bulunur. Genellikle, elde edilen sonuçlar, kullanılan vizikozite metrenin cinsine bağlıdır. Çözünebilen fenolikler yaygın bir molekül ağırlığı dağılımına sahiptir: tesbit (genellikle jel kromotografisi ile yapılır) sonuçları, fenol monomerinin cinsine bağlı olarak 50 000’den fazla değerler verir.

Çapraz bağlı Fenolik reçineler, sert ve dayanıklı yapılardır. Kırılmaya karşı dayanımı düşük ve erimeyen yapıları vardır. Ayrışma reaksiyonu 120 – 250 oC dolaylarında molekül yapısına bağlı olarak başlar. Bununla birlikte bazı Fenolik reçine cinsleri (Fenolik eter reçineleri) bazen 300 oC’ye kadar dayanıklı olabilmektedirler.

Fenolik reçineler plastikleştirilebilir. Plastikleştirilmesi, hidrofobik veya hidrofilik grupların girişim yatırılması yoluyla ayarlanır.

Kanaklar:

1. Wolfgang, H., Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Phenolic Resins. Wiesbaden. Germany : Wiley VCH, 2004.

2 cevaplar
  1. km479
    km479 says:

    merhabalar, lisans bitime tezim için bu bilgileri araştırıyorum. ancak kaynak belirtebilmem adına bu yazıların nerden alındığını öğrenmem mümkün mü? bir makale ya da kitap ismine ihtiyacım var. teşekkürler

Yorumlar kapalı.