Abdullah bin Mübârek’in Rüyası

Abdullah bin Mübarek (o. ısı/797) haccı îfâ ettikten sonra Mekke’de şöyle bir rüya gördü: Semâdan iki melek gelmiş, biri diğerine: “Bu sene 600.000 kişi haccetti. Hepsinin haccı, Şam’da Ali bin Muvaffak ismindeki bir ayakkabı tamircisinin yaptığı amelin hürmetine makbul oldu. Bu kişi hacca gitmeye niyet etti, lâkin gidemedi. Onun yaptığı bir amel hürmetine bu hacıların […]