“the filepicker unexpectedly closed by windows” hatası

“The filepicker unexpectedly closed by windows” hatası ile karşılaştıysanız