Böyle buyurdu hayyam!

Din yolunu bilmek şeriattir, O bilgi ile amel edersen tarikat, İlim ile ameli tanrı rızası için birleştirirsen, hakikate ulaşırsın. Buna hakikat derler; Kaynak: Rubai 338, Hayyam ve Rübaileri – Abdülbaki GÜLPINARLI

Allah u Teala’ya binlerce şükür olsun ki; Bizleri Şehr i Ramazan’a eriştirdi. Allah u Teala bu mübarek ayın feyz ve bereketinden de bizleri istifade ettirsin. İki uzvu (mide ve tenasül uzvu) kaza i şehvetten korumaktan ibaret olan avamın orucunun yanında, gözü, kulağı, dili, eli ayağı ve diğer azaları günahtan korumak olan havasın orucunu ve bununla […]

Böyle buyurdu hayyam!

Mal için bunzca gam yemek,Dünya için bunca zahmet çekmek de nedir? Ebedî olarak yaşayan birini gördün mü hiç? Bedenindeki şu soluk, eğreti verilmiştir sana, Eğreti ile, eğreti yaşamak gerek. Kaynak: Rubai 333, Hayyam ve Rübaileri – Abdülbaki GÜLPINARLI

Böyle buyurdu hayyam!

Allah benim istediklerimi istemedikten sonra, Benim isteğim nasıl doğru olabilir. O’nun istedikleri doğruysa, yerindeyse, Benim istediklerim yanlıştır elbet. Kaynak: Rubai 166, Hayyam ve Rübaileri – Abdülbaki GÜLPINARLI