2. Fenolik Reçinelerin Sınıflandırılması

1.Sınıflandırma

Fenolik reçineler fenol ve aldehitin polikondensasyonu ürünleridir.DIN 16  916 (ISO 10082) tanımlamaya, farklı hal ve durumlarını ve özelliklerini tanımlamaya çalışıştır.

Para ve orto durumlarındaki halka hidrozenleri hidroksil grubuna bağlı olarak formaldehitle reaksiyon verebilir. Ve böylece 3 boyutlu bir ağlaşma meydana gelir. Eğer bu üç pozisyondan en azından bir tanesi hidrojenden başka çekici bir sübstitüent bulunursa, çapraz bağlanma mümkün olamaz. Polikondensasyon ürünü olarak, nisbeten daha küçük moleküllü bileşikler oluşur.

Fenolik reçineler, “novolaklar” ve “resoller” olarak sınıflandırılırlar. Resolde, polikondensasyon baz-katalizli ve kasıtlı olarak sona ulaşmadan durdurulmuş haldedir. Reçinenin ait olduğu sınıfın karakteristik fonksiyonel grupları hidroksi metil grupları ve dimetilen eter köprüleridir. Bu reaktif grupların her ikisi için birden polikondensasyon prosesi tekrar başlatılabilir. Bu ısıtılarak veya katalizör ekleyerek yapılabilir. Resoller kendi arasında çapraz bağlanmışlardır. Novolak durumunda ise polikondensasyon tamamlanmıştır. Burada termoplastik reçinenin moleküler büyümesi aldehit komponentin stokyometrik eklenmesine bağlıdır.  Novolaklarda fenoller alkilidin (genellikle metin) köprüleri ile bağlanırlar. OH grupları haricinde fonksiyonel grup oluşmaz. Bununla birlikte, novolaklar ağlaşma ajanları eklenerek crosslinking yaparlar. Bunlar da formaldehit ve hegzametilen tetra amindir. Son ürün resollerle aynıdır.

Novalak ve resol olarak reçinelerin sınıflandırılması, formaldehite karşın fenolün başlangıçta üç fonksiyonel yapı vardır. Çünkü resoller bifonksiyonel fenolerdir. Ve kendi aralarında croslinking yapmazlar. Buna rağmen sübstitüe fenollerden, polikondensatların “alkil fenol novolaklar (alkilidin köprüsü)” ve “alkil fenol resoller (hidroksimetil grupları, dimetilen eter)” olarak karakteristik gruplar içermesine bağlı olarak farklılık gösterir.

Üçüncü geniş grup ise, doğal reçinelerden modifiye Fenolik reçinelerdir. Bundan başka, Fenolik hidroksil grupları, çift bağ içerenler, ester linkleri ve karboksil gruplarıdır.

Kanaklar:

1. Wolfgang, H., Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Phenolic Resins. Wiesbaden. Germany : Wiley VCH, 2004.

2. Can, M., E. Bulut ve M. Özacar, “Synthesis and Characterization of Gallic Acid Resin and Its Interaction with Palladium(II), Rhodium(III) Chloro Complexes,” Ind. Eng. Chem. Res., 2012, 51 (17), pp 6052–6063.  DOI: 10.1021/ie300437u