Mal için bunzca gam yemek,Dünya için bunca zahmet çekmek de nedir?
Ebedî olarak yaşayan birini gördün mü hiç?
Bedenindeki şu soluk, eğreti verilmiştir sana,
Eğreti ile, eğreti yaşamak gerek.
Kaynak: Rubai 333, Hayyam ve Rübaileri – Abdülbaki GÜLPINARLI