,

10. Sınıf Kimya Dersi 3 Saat Oldu

Bu yazımda da belirttiğim gibi 10. sınıf müfredatı 9. sınıf müfredatından sonra öğrencilere çok yoğun ve ağır gelmekte idi.

Şunu da vurgulamak gerektiğini düşünmekteyim: Haftada 2 saatlik bir ders saati içerisinde bu konuların yetiştirilebilmesi pek mümkün gözükmemekte.

Talim terbiye kurulu 2011 yaptığı çalışmalar sonucunda, 10. sınıf müfredatını 3 saat olarak güncellemiş ve şu şekilde bir gerekçe bildirmiş:

Alandan gelen geri bildirimler, program içeriğinin haftada 3 ders saati için uygun olacağı hususunda birleştiği için, Türkiye’nin tüm illerinden katılan kimya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim seminerlerinde, komisyon üyeleri ve katılımcılar arasında yapılan ortak değerlendirme sonucu, haftada 3 ders saati seçeneği için, 2009’dan beri yürürlükte olan öğretim programının ana hatları ile aynı kalması hususunda mutabakat sağlanmıştır.

Daha hayırlı olduğunu gördüğüm bu ders saati güncellemesi ile sanırım 10. sınıfta işler biraz daha kolaylaşacak.

Ayrıntılı bilgi için TTK web siesindeki şu duyuruya bakabilirsiniz. Ders saati dağalımı da aşağıdaki gibi oluşmuş.

Eski 2 saatlik program da ise görüldüğü gibi ders saatleri daha az ve konular çok daha ayrıntılı, kavram haritası çok fazla kavram içermekte idi. Tümkimya branşı öğretmenleri için yararlı olduğunu düşündüğüm bu gelişme, öğrencilerin de 10. sınıf kimya konuları ile ilgili hayal kırıklıklarını biraz daha umarım azaltır.