Yazılar

Infrared Spektrometri 8 – C 1. İnfrared Cihazları

C. İNFRARED CİHAZLARI

İnfrared absorpsiyonun ölçümünde kullanılan üç tip ti­cari cihaz bulunmaktadır:

  1. Özellikle kalitatif çalışma­larda kullanılan dispersif optik ağlı spektrofotometreler;
  2. Hem kalitatif hem de kantitatif infrared ölçümle­rinde kullanılan Fourier dönüşüm özellikli çok amaçlı cihazlar
  3. Atmosferdeki birçok organik maddenin abasorpsiyon, emisyon ve yansıma spektroskopi ile kantitatif tayininde kullanılmak üzere geliştiril­iş dispersif olmayan fotometreler.

1980’lere kadar infrared ölçümlerinde en yaygın kullanılan cihazlar dispersif spektrofotometrelerdi. Fa­kat günümüzde Fourier dönüşümlü spektrometreler hız, güvenirlilik ve kullanım kolaylıkları nedeniyle bu cihazların yerini almaktadır. Sadece ucuzlukları gözönüne alınarak dispersif cihazlar halen fazlaca kullanılmak­tadır. Devamını Oku

Infrared Spektrometri 7 – A.5.Titreşimlerin Etkileşmesi

İnfrared Spektroskopi ile ilgili konumuza devam ediyorum. Umarım yardımcı olur konu ile ilgilenen arkadaşlara. 7. bölümümüz: Titreşimlerin Etkileşmesi konusunda.

Ayrıca buradan konunun tamamına ulaşabilrsiniz.

Devamını Oku

Infrared Spektrometri 3 -Moleküler Titreşim Tipleri

Moleküler Titreşim Tipleri

Bir moleküldeki atomların birbirine göre yerleşim durumları tam olarak sabit olmayıp, moleküldeki bağlar etrafında çok sayıda titreşim ve dönme sonucu devamlı değişir. Basit iki veya üç atomlu bir molekül için, böyle titreşimlerin sayısını, özelliğini ve bu titreşimlerle absorplanan enerji arasındaki ilişkiyi açıklamak kolaydır. Böyle bir analiz, çok sayıda atomdan meydana gelen moleküller için imkansız değilse bile zor olur. Büyük moleküllerde sadece çok sayıda titreşim merkezi bulunmaz, ayrıca bazı titreşim merkezleri arasında etkileşim de söz konusudur ve bu etkileşimlerin de göz önüne alınması gerekir. Devamını Oku