Yazılar

Osmanlıca bir mantık kaidesi

Mucibe-i külliyenin aksi, mucibe-i cüziyedir.

Örnemk, her insan hayvandır, bazı hayvanlar insandır. İşte böyle 🙂

Gazalî. El-Münkizü Min Ad-dalâl