Yazılar

Kubelka-Munk Fonksiyonu

The Kubelka-Munk teorisi genel olara Yayılmış yansıma spektrası (DRIFTS) tekniği ile alınmış zayıf ışık absorpsiyonu yapan numunelerin IR deseni için kullanılır. Yansıma ile konsantrasyon arasındaki bağıntıyı verir. IR ışık demetini absorplayan bir numunenin konsantrasyonu aşağıdaki Kubelka Munk formülü ifadesi ile belirlenir:

F (R)= (1-R)2/2R=k/s=Ac/s

Burada,
R = Yansıma
k = Absorpsiyon katsayısı
s = Saçılma sabiti
c = Absorplanan numunenin konsantrasyonu
A = absorbance olarak ifadede yerini alır.

ATR: Yalıtılmış toplam yansıma

Daha önceden IR Enstrumantasyonu ile ilgili şurada bir sayfa oluşturmuştum. Bu sayfaya ek olacak mahiyette ATR tekniğinin temel prensiplerine kendimce değinmek istiyorum.

Kızılötesi ışınları (IR) yüksek derecede yansıtan bir prizmanın üzerine konulmuş numune, ATR (Attenuated total reflectance) tekniğinin temelini oluşturur.

IR ışın kaynağının perde açısı, kritik açıdan daha yüksektir. Burada IR ışını prizma ve numuneden tamamen yansır.

ATR spektrumu bir kaç μm kalınlığındaki çok ince bir yüzeyden alınır. Bir önemli nokta da, prizma numune ile temas halindedir. Numuneden geçen IR ışını mutlaka prizmadan geri yansır.

Burada yalıtılmış veya azaltılmış toplam yansıma denilmesinin ana sebebi aşağıdaki şekildeki çizimle çok daha iyi anlaşılacaktır.

Farklı kırılma indislerinden Işık geçişinde kritik açı Devamını Oku

Infrared Spektrometri 8 – C 1. İnfrared Cihazları

C. İNFRARED CİHAZLARI

İnfrared absorpsiyonun ölçümünde kullanılan üç tip ti­cari cihaz bulunmaktadır:

  1. Özellikle kalitatif çalışma­larda kullanılan dispersif optik ağlı spektrofotometreler;
  2. Hem kalitatif hem de kantitatif infrared ölçümle­rinde kullanılan Fourier dönüşüm özellikli çok amaçlı cihazlar
  3. Atmosferdeki birçok organik maddenin abasorpsiyon, emisyon ve yansıma spektroskopi ile kantitatif tayininde kullanılmak üzere geliştiril­iş dispersif olmayan fotometreler.

1980’lere kadar infrared ölçümlerinde en yaygın kullanılan cihazlar dispersif spektrofotometrelerdi. Fa­kat günümüzde Fourier dönüşümlü spektrometreler hız, güvenirlilik ve kullanım kolaylıkları nedeniyle bu cihazların yerini almaktadır. Sadece ucuzlukları gözönüne alınarak dispersif cihazlar halen fazlaca kullanılmak­tadır. Devamını Oku

Infrared Spektrometri 7 – B İnfrared Işın Kaynakları ve Transdüserler

B.1. İnfrared Transdüserler

İnfrared transduserleri genel olarak üç tiptir:

(1) termal transduserler;

(2) piroelektrik transduserler (çok özel bir termal transduser);

(3) fotoiletken transduser.

İlk ikisi genellikle fotometre ve dispersif spektrofotometrelerde bulunur. Fotoiletken transduserler ise Fourier dö­nüşümlü cihazlarda bulunur. Devamını Oku