Yazılar

Infrared Spektrometri 8 – C 1. İnfrared Cihazları

C. İNFRARED CİHAZLARI

İnfrared absorpsiyonun ölçümünde kullanılan üç tip ti­cari cihaz bulunmaktadır:

  1. Özellikle kalitatif çalışma­larda kullanılan dispersif optik ağlı spektrofotometreler;
  2. Hem kalitatif hem de kantitatif infrared ölçümle­rinde kullanılan Fourier dönüşüm özellikli çok amaçlı cihazlar
  3. Atmosferdeki birçok organik maddenin abasorpsiyon, emisyon ve yansıma spektroskopi ile kantitatif tayininde kullanılmak üzere geliştiril­iş dispersif olmayan fotometreler.

1980’lere kadar infrared ölçümlerinde en yaygın kullanılan cihazlar dispersif spektrofotometrelerdi. Fa­kat günümüzde Fourier dönüşümlü spektrometreler hız, güvenirlilik ve kullanım kolaylıkları nedeniyle bu cihazların yerini almaktadır. Sadece ucuzlukları gözönüne alınarak dispersif cihazlar halen fazlaca kullanılmak­tadır. Devamını Oku

Infrared Spektrometri 7 – B İnfrared Işın Kaynakları ve Transdüserler

B.1. İnfrared Transdüserler

İnfrared transduserleri genel olarak üç tiptir:

(1) termal transduserler;

(2) piroelektrik transduserler (çok özel bir termal transduser);

(3) fotoiletken transduser.

İlk ikisi genellikle fotometre ve dispersif spektrofotometrelerde bulunur. Fotoiletken transduserler ise Fourier dö­nüşümlü cihazlarda bulunur. Devamını Oku

Infrared Spektrometri 7 – B İnfrared Işın Kaynakları ve Transdüserler

B.1.İnfrared Işın Kaynakları

İnfrared absorpsiyonunu ölçmede kullanılan cihazlarda sürekli infrared ışın kaynağı ve duyarlı bir infrared tranduseri bulunur.

Uygun bir ışın kaynağı, kolayca belirlenebilecek ve ölçeklenebilecek yeterli güçte işın demetleri oluşturmalıdır. Buna ilaveten, ışın şiddetinin belirli bir süre içinde sabit kalması da gereklidir. Bunu sağlamak için de çift ışınlı cihaz tasarımları geliştirilmiştir.

Transduserlerden yüksek duyarlılık göstermeleri beklenir, ideal bir sinyal gürültü oranına sahip olmaları ve geniş bir dalgaboyu aralığında sabit, orantılı cevap verme özellikleri göstermelidir. Cevap verme hızı da yüksek olmalı, ışın gelmediğinde çıkış sinyali sıfır olmalıdır.

Bu bö­lümde ise günümüz infrared cihazlarında bulunan ışın kaynakları ve transduserler üzerinde durulacaktır. Devamını Oku

Infrared Spektrometri 6 – A.4. Titreşim Modları

Basit iki ve üç atomlu moleküllerdeki titreşimlerin sa­yısını ve çeşidini ve bu titreşimlerin absorpsiyona neden olup olmayacağım önceden belirlemek çoğunlukla mümkündür. Karmaşık moleküller, çeşitli tipte bağlar ve atomlar bulundurabilir; bu moleküllerde çok sayıda titreşim söz konusudur. Bu yüzden analizlenmesi im­kansız olmayan, ancak zor olan bir infrared spektrumu elde edilir.

Çok atomlu bir moleküldeki olası titreşimlerin sayı­sı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Uzayda bir nokta belirtmek için üç koordinat gerekir; N adet noktayı be­lirtmek için ise herbiri için üç koordinatlı toplam 3N ta­ne bir koordinat takımı gerekir. Herbir koordinat, çok atomlu bir moleküldeki atomların biri için bir serbestlik derecesine karşılık gelir; bu yüzden N atomlu bir mole­külün serbestlik derecesi 3N dir.

Devamını Oku