Yazılar

,

Fenolik Reçine Üretimi

Fenolik reçinelerin üretilmesi farklı adımlar içerir. Sübstitüsyon ve kondensasyon reasksiyonları (fenol ve formaldehit arasındaki) zamana ve mekâna göre farklılıklar göstermiştir. Aynı zamanda, farklı katalizörlere göre de farklılık gösterir. Aslında, hidroksimetil grupları veya Fenolik hidroksil grupları esterifikasyona uğrayabilir ve doymamış bileşimlerle reaksiyon verebilir. Reçine, distile edilmek suretiyle, konsantre çözelti verecek şekilde veya katı reçine elde edecek şekilde elde edilir. Devamını Oku

,

6. Fenolik Reçinelerde Kullanılan Maddeler

6.1.Katalizörler

Novalak üretimindeki kondensasyona asidin katalitik etkisi, aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ürünüdür. Anyonun doğası daha az önemlidir, fakat, olabilecek yan reasiyon durumlarında dikkate alınmalıdır ( sülfonasyon, ester oluşumu gibi). Ayrıca mineral asitleri, ogzalik asit sık sık kullanılır. 180 oC’nin üzerindeki ısılarda bozunurlar ve bu da katalizörden bağımsımsız novalak üretimine sebeptir.

Bazlar veya zayıf asit tuzları ve baz tuzlar resol ve novolaklar için güvenilir katalizörlerdir. Katyonların katalitik etkisi kısmen önemlidir. Oysa alkali hidroksitler fenolün formaldehite her bir orto ve para pozisyonuna bağlanmasını katalizler. Toprak alkali metal hidroksitleri özellikle orto ürünler oluşmasına yardımcı olurlar.

Amonyak ve aminler ve hegzametilen tetra amin de katalitik etkiye sahiptir. Mannich reaksiyonu ile reçine elde edilemesi yöntemi olarak bilinir.

Kanaklar:

1. Wolfgang, H., Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Phenolic Resins. Wiesbaden. Germany : Wiley VCH, 2004.

,

5. Fenolik Reçinelerin Fiziksel Özellikleri

Fenolik reçineler sarıdan kahverengiye kadar uzanan keskin renklere sahiptir. Saklama ve işleme sonucunda rengi solmaya başlar. Renklenme Fenolik reçinelerin para alkil bağlanmış halinde sadece daha az olur. Karakteristik UV absorpsiyonu pikleri, 254 nm’den 280nm’ye doğru uzanır.

Çapraz bağlanmamış Fenolik reçineler, ticari olarak, çözelti halinde ve katı halde bulunabilirler. Özel uygulamalar için, örneğin termosetlerde polikondensasyon reçine çözünmez hale gelene kadar ilerletilebilir. Bu durumda organik çözücülerle sadece şişerler. Katı reçinelerin yumuşama noktası, kapiler erime noktası tayinine bağlı olarak belirlenir. Bu yöntemler de, halka veya top metodu gibi prosedürlerdir. Bu sıcaklıklar termodinamik manada erime noktası değillerdir. Bunlar, sıcaklık artışı sebebiyle düşen vizikoziteyi tanımlar. Bu durum, önceden parçalanmış olan reçine partiküllerinin birleşerek mevcut formlarının değişmesi sonucudur.

Fenolik reçinelerin vizikoziteleri veya onların çözeltilerinin vizikoziteleri yüksek konsantrasyonlarda ölçülür (%30-80). Vizikoziteden konsantrasyonun miktarının hesaplanması, tek cins reçine varsa mümkündür Çünkü, moleküler yapı, hidroksimetil grupları ve dimetilen eter kprülerine bağlı bir özelliktir ve bu da vizikoziteye büyük etkide bulunur. Genellikle, elde edilen sonuçlar, kullanılan vizikozite metrenin cinsine bağlıdır. Çözünebilen fenolikler yaygın bir molekül ağırlığı dağılımına sahiptir: tesbit (genellikle jel kromotografisi ile yapılır) sonuçları, fenol monomerinin cinsine bağlı olarak 50 000’den fazla değerler verir.

Çapraz bağlı Fenolik reçineler, sert ve dayanıklı yapılardır. Kırılmaya karşı dayanımı düşük ve erimeyen yapıları vardır. Ayrışma reaksiyonu 120 – 250 oC dolaylarında molekül yapısına bağlı olarak başlar. Bununla birlikte bazı Fenolik reçine cinsleri (Fenolik eter reçineleri) bazen 300 oC’ye kadar dayanıklı olabilmektedirler.

Fenolik reçineler plastikleştirilebilir. Plastikleştirilmesi, hidrofobik veya hidrofilik grupların girişim yatırılması yoluyla ayarlanır.

Kanaklar:

1. Wolfgang, H., Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Phenolic Resins. Wiesbaden. Germany : Wiley VCH, 2004.

4. Modifiye Fenolik Reçineler

Rosin bir doğal reçinedir. Abietik asit ve onun çift bağlı zomerlerini ana kompanent olarak içerir. Resoller, bu reçinelerin doymamış merkezleri ile reaksiyona girer ve bu reçinenin asitleri polikarboksilik asitlere metilen köprüleri ile dönüşür.Albertol asidinin oluşum tepkimesi Devamını Oku