Yazılar

Demokrasi ve İslâmiyet

İki asır önce basılan bir ikonoloji* kitabında, kadın olarak tasvir edilmiş demokrasi; alnında asma yapraklarından bir taç, sırtında kaba saba giysiler; bir elinde nar, ötekinde yılan.
Her çağ kendi rüyalarını, kendi emellerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını. Uğrunda sel gibi kan akıtılmış.

Nedir bu demokrasi?

  • “Katıksız demokrasi ayak takımının despotizmidir”, diyor Voltaire.*
  • Demokrasinin temeli fazilettir”, diyor Montesquieu*…
  • De Maistre:* “hırstır”, diyor.
  • Demokrasi adaletin temelidir, Vacherot‘ya* göre.
  • Proudhon‘a göre, ruhanî ve cismanî bütün iktidarların sona ermesidir.
  • Thierry* için, demokratik cumhuriyetlerin sonu ahlâkî bir alçalıştır. Devamını Oku

insan üzerinde düşünmek

“Düşünmek, insan üzerinde düşünmek, mutlaka yasak bölgelerden birkaçına dalıp çıkmakla olur. Zaten demokrasi ve liberalizm yasak bölgeleri kaldırmak mânâsına gelir.”

Cemil Meriç, Jurnal, 29.4.1964