Yazılar

Akıl : Su misali

“-Aklın da, tıpkı bu su gibi dostum. Çalkalandığında görmen zorlaşır. Ama yatışmasına izin verdiğin anda,
cevap kendiliğinden ortaya çıkar.”

Infrared Spektrometri 4 – İki Atomlu Bir Molekülde Gerilme Titreşiminin Mekanik Modeli

Atomik gerilme titreşiminin özellikleri, bir yayın iki ucuna bağlanmış iki kütleden oluşan mekanik bir modelle ifade edilebilir. Yayın iki ucundaki kütlelerden birinin yayın ekseni yönünde çekilip bırakılması basit harmonik hareket denen olaya neden olur.

Sabit bir yere bağlı bir yayın ucuna asılı tek bir kütlenin titreşimini göz önüne alalım (Şekil.3a). Yayın ucundaki kütle yayın ekseni yönünde çekilerek denge halinden y kadar uzaklaştırılırsa, yayı ilk haline getirmek için gerekli kuvvet F, y ile orantılı olur (Hook yasası):

F=-ky (1)

Burada k kuvvet sabiti olup yayın gerilebilirliğine bağlıdır. Negatif işaret. F’nin yayı ilk haline getiren kuvvet olduğunu ifade eder. Bu, kuvvetin yönünün çekilme yönünün tersi olması demektir. Bunun için, kuvvet kütleyi eski yerine getirmeye meyleder.

Devamını Oku

,

Infrared Spektrometri 3 -Moleküler Titreşim Tipleri

Moleküler Titreşim Tipleri

Bir moleküldeki atomların birbirine göre yerleşim durumları tam olarak sabit olmayıp, moleküldeki bağlar etrafında çok sayıda titreşim ve dönme sonucu devamlı değişir. Basit iki veya üç atomlu bir molekül için, böyle titreşimlerin sayısını, özelliğini ve bu titreşimlerle absorplanan enerji arasındaki ilişkiyi açıklamak kolaydır. Böyle bir analiz, çok sayıda atomdan meydana gelen moleküller için imkansız değilse bile zor olur. Büyük moleküllerde sadece çok sayıda titreşim merkezi bulunmaz, ayrıca bazı titreşim merkezleri arasında etkileşim de söz konusudur ve bu etkileşimlerin de göz önüne alınması gerekir. Devamını Oku