Yazılar

MINTEQA neyin kısaltması? ve Programların karşılaştırması

MINTEQA: “Minimization of Total Equilibrium Activity”  ifadesinin kısaltılmasıdır. Karmaşık sulu çözeltilerdeki denge durumlarını aydınlatmada kullanılır. Bilgisayar tabanlı kimyasal denge modelleme sisteminin adıdır. Devamını Oku

Infrared Spektrometri 6 – A.4. Titreşim Modları

Basit iki ve üç atomlu moleküllerdeki titreşimlerin sa­yısını ve çeşidini ve bu titreşimlerin absorpsiyona neden olup olmayacağım önceden belirlemek çoğunlukla mümkündür. Karmaşık moleküller, çeşitli tipte bağlar ve atomlar bulundurabilir; bu moleküllerde çok sayıda titreşim söz konusudur. Bu yüzden analizlenmesi im­kansız olmayan, ancak zor olan bir infrared spektrumu elde edilir.

Çok atomlu bir moleküldeki olası titreşimlerin sayı­sı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Uzayda bir nokta belirtmek için üç koordinat gerekir; N adet noktayı be­lirtmek için ise herbiri için üç koordinatlı toplam 3N ta­ne bir koordinat takımı gerekir. Herbir koordinat, çok atomlu bir moleküldeki atomların biri için bir serbestlik derecesine karşılık gelir; bu yüzden N atomlu bir mole­külün serbestlik derecesi 3N dir.

Devamını Oku