Yazılar

Langmuir & Michaelis-Menten Eşitliklerinin Doğrusal Bağlanım(Lineer Regrasyon) Tarihi

Adsortion isotherms and experimental datas

Langmuir eşitliğini çözmekteki amaç, Langmuir eşitliğine en uygun KL ve aL değerlerini bulmaktır ve parabolik eşitliğinden elde edilen verilerle deneysel verilerin uyumsuzluğunu minumum değerde elde edebilmektir.

Birçok çözümleme metodu bulunmakla birlikte, bilgisayar olmaksızın en uygun metod, parabolik eşitliği lineer forma çevirmektir. Bu aynı zamanda doğrusal regrasyon tekniği ile çözümleme demektir. Langmuir 1918 yılında, Langmuir doğrusal regrasyon yöntemi olarak bilinen bir yöntem önermiştir (1). Bu leneer yöntem aynı zamanda temel lineerizasyon yönteminidir.

Michaelis-Menten eşitliğini çözmek için geliştirilen Lineweaver-Burk lineer regrasyon yöntemi, Langmuir’un lineerizasyonunda da kullanılır (2). Bu metod, veri hatalarına karşı çok hassastır ve çok yoğun olarak kullanılmaktadır.

Birkaç sene sonra, Eadie-Hofstee, Michaelis-Menten eşitliğini çözmek üzere bir başka metod önerdiler (3; 4; 5). Eadie-Hofstee lineer regrasyonu, Lineweaver-Burk lineer regrasyonunun önemli iyileştirmeler içeren halidir. Fakat bir miktar veri hatasına karşı hassas noktalar içermektedir.

Birkez daha, bazı erken dönem çevreci bilim adamları Langmuir’un lineerizasyon yöntemini bilmiyorlardı ve Eadie-Hofstee lineer regrasyonu Langmuir eşitliğini çözmek için yoğun bir şekilde kullandılar.

Michaelis-Menten eşitliğinin optimizasyonu sırasında önerilen bir başka çalışma da, 1949 yılındaki Scatchard’ın önerdiği metottur (6). Bu yöntem de Langmur eşitliğini çözmek üzere kullanım alanı erken dönem çevreci bilim adamları tarafından genişletilmiştir.

Bir tane daha lineer regrasyon modeli daha bulunması rağmen çok önem arz etmemektedir. Veriler log-log şekline çevrildikten sonra eğimi 1 olan doğrusal bir çizgi haline getirilerek oluşturulur. İterasyon işlemi ile optimize edilmesine rağmen, bu metod çok kullanılmaz. Uygulanması biligisayar olamadan kolay değildir. Devamını Oku

Redlich Peterson Adsorpsiyon izoterminin Excelde Çözümü

Uzun zamandır askıda yapılacalar listemde bulunan Redlich Peterson asdsorpsiyon izoterminin pek işim düşmeyen Microsoft Excel programı ile çözümünü bu aralar tekrar aramaya başlamış, hatta bu konu ile yeni bir girdide de bulunmuştum.

Devamını tıklayarak, konunun çözümünü okuyabilirsiniz. Devamını Oku

Exelde iterasyon ile ikinci dereceden üç bilinmeyenli bir denklemin çözümü mevzusu

Adsorpsiyon izotermlerinden Redlich-Peterson’a uyduğunu kabul ettiğimizbir deneysel ölçüm silsilesinin. Genel eşitlikteki, 3 tane sabit bilinmeyen sayıyı tesbit etmek için, Exel’ kullanarak iterasyon(yerine koyarak değişkenlerin limitini belirlemi işi olsa gerek) yöntemiyle belirlenmesini araştırıyorum.

İki sabit olunca deneyselden bulmak kolay. Hatta exel otomatim bi doğru denklemini verebiliyor veya doğru değilse herneyse. Ama üç tane sabit sayı olunca aynı Lineer (doğru) denkleminde iş karışıyor.

Matlab diyenler var. Evet ama Exel yapıyor mu? Asıl Soru bu?

Bir de Jandel Scientific’s firmasının Table Curve ve de Peak Fit isminde iki programından bahsediliyor.

Yardımcı olmak isteyen varma yorum yazsın lüften. Bir işaret bir yol… Beklerim.