Telsiz amatörlüğü ve biraz da elektronikle ilgili…

, ,

Make An Explosive High Power Cannon!

Devamını Oku

,

GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:


  • Isıl Güneş Teknolojileri : Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

  • Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen bu yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.

Kaynak:http://www.eie.gov.tr/turkce/gunes/gunes.html

,

Alternatif Akım(AC)->Doğru Akım(DC) Çevirme Devreleri

Alternatif Akım bölümünde anlattığımız gibi Alternatif Akım (AC) genelde büyük elektrik devrelerinde kullanılır. Yani büyük sanayi makineleri gibi. Düşük voltajla çalışan elektronik devrelerinde genellikle Doğru Akıma (DC) ihtiyaç duyulur. Doğru akımla çalışan cihazlarımızı da besleyebilmek için evlerimizdeki şebeke elektriğini doğru akıma dönüştürmemiz gerekir. Bu işlemi yapan devrelere “Doğrultmaç Devreleri” diyoruz. Bu devrelere örnek verecek olursak ; cep telefonlarının şarj cihazları ve volkmeninizin adaptörü gayet iyi bir örnek olabilir. Doğrultmaç devreleri kendi aralarında bölümlere ayrılırlar. Bunlar “Yarım Dalga Doğrultmaç”, “Tam Dalga Doğrultmaç” ve “Köprü Tipi Doğrultmaç” lardır.

Devamı ve Daha Bir Çok Temel Kaynak İçin: http://www.ta2us.org/pages.asp?id=11 header.jpg

,

Kısa Dalga ile ilgili ilginç bir makale…

Barada ilginç bir makale gözüme çarptı. TA2BG Cemal Yalabık’ın 2003 de yazmış olduğu bir makale. Kısa dalga üzerinden yüksek kaliteli ses ve görüntü gibi eksra aktarımları sağlayan modülasyon yöntemi ile ilgili. İlgi çekici…