,

Polarizlenme, Sert ve Yumuşak Atomlar

İnternette Lewis Asit-Baz teorsinin biraz geliştirilmiş hali olan Pearson Asit Baz Tanımı ile ilgili birkaç kaynak ararken, Gazi Üniversitesi, Anorganik Kimya Profesörlerinden Nurcan KARACANın derslerinde  kullandığı sunumlarının bulunduğu sayfaya ulaştığımda sadece sayfayı adres defterime iliştirmiştim. Pek çok açıdan internetin çöplük olduğu düşünülürse, pek önemsememiştim açıkçası anorganik sunumlarını. Cehaletimdenmiş; Gayet ayrıntılı olarak Sert-yumuşak Aset-Baz teorisi ile ilgili olarak güzel bir sunum görünce hem kafammda bulunan “Hangi Metaller?” sorusu biraz daha olsun aydınlandı hem de gerçekten güzel Türkçe içerik ile karşılaştığımı garkettim.

Kısaca Kordinatif Kovalent Bağ mı yoksa iyonik etkileşim mi olur sorusuna güzel bir açıklama da edinmiş oldum. Tabi bu kimsenin bilmediği bir mutluluktu. Buraya yazıyorum… Çünkü kimseye anlatamayacağım teknik bir dert… 🙂 Hoş hocam beni anlar… Yanlız değilim, sanırım…

Burada bu postaya konu olan sunum mevcut.

Teknesyum ve Renyum

Bileşiklerinin elektrolizi ile veya Zn ile indirgenmesi ile elde edilen teknesyum’u ilk defa bi genel kimya kitabında duymuş oldum. Varlığı ile yokluğu arasında bir fark var mı benim için bilemiyorum.

Bir de yine VII B de Manganezin grubunda Teknesyumun hemen altında bulunan Renyum, bileşiklerinin yüksek sıcaklıkta H2 ile indirgenmesi ile elde edilen parlak bir metal imiş. Ayrıca yükseltgen olmayan asitlerden etkilenmiyormuş.

Renyum, bazik Re2O3, amfoter ReO2 ve asidik ReO3 ve Re2O7 oksitlerini oluşturması bakımından manganeze benzer. Re2O7, suda perrik asit, HReO4 vermek üzere çözünür. Perrenatlar, permanganatlara göre daha zayıf yükseltgendirler.

Teknesyun bileşikleri, renyum bileşiklerine benzer.

,

Exelde iterasyon ile ikinci dereceden üç bilinmeyenli bir denklemin çözümü mevzusu

Adsorpsiyon izotermlerinden Redlich-Peterson’a uyduğunu kabul ettiğimizbir deneysel ölçüm silsilesinin. Genel eşitlikteki, 3 tane sabit bilinmeyen sayıyı tesbit etmek için, Exel’ kullanarak iterasyon(yerine koyarak değişkenlerin limitini belirlemi işi olsa gerek) yöntemiyle belirlenmesini araştırıyorum.

İki sabit olunca deneyselden bulmak kolay. Hatta exel otomatim bi doğru denklemini verebiliyor veya doğru değilse herneyse. Ama üç tane sabit sayı olunca aynı Lineer (doğru) denkleminde iş karışıyor.

Matlab diyenler var. Evet ama Exel yapıyor mu? Asıl Soru bu?

Bir de Jandel Scientific’s firmasının Table Curve ve de Peak Fit isminde iki programından bahsediliyor.

Yardımcı olmak isteyen varma yorum yazsın lüften. Bir işaret bir yol… Beklerim.