Laboratuvar Güvenliği

Gerçekten Kötü Bilimsel Makale Yazmak İçin Öneriler

 1. Geçmiş alanda yapılan yayınları tamamen okumayın.
 2. Tembel davranın ve çalıntı yapın: Büyük parçalar halinde bölümler de almak çalıntılamak demek.
 3. Makale bölümlerini atlamak, görmezden gelmek.†
	Konu Özeti
	Konu hakkında boşluk
	Özgünlük, hedef ve konu açıklaması
	Uygulanan metodoloji açıklaması
	Elde edilen sonuçların sunulması
	Sonuçlar

4. Önceki yapılan çalışmalara saygı duymamak.

	Çalıntılamak
	Yeniymiş gibi önceki çalışmaları tekrar etmek
	Özgünlük olmadan aynı yayınlaşmış işi tekrar yayınlamak
	Başkalarının vurgularını, açıklamalarını tekrar sunmak

5. Kendi katkısını diğerlerinkisinden daha fazla göstermek.

     "İlk defa"lı cümlelerden kaçınmamak

6. Belirsizlik ve tutarsızlık içinde bazı şeyleri bırakmak

     Kelime ve kavramları doğru kullanmamak, kullanırken dikkatli olmamak.

7. Doğru referanslar vermemek
8. Objektik olmayan öznel yorumlar yapmak
9. Gramere az önem vermek

	Yazım diline, şekillere ve tablolara

10. Editör ve hakem konumlarını küçümsemek, önemsememek.

Çevrilen Kaynak: https://www.elsevier.com/authors-update/story/publishing-tips/10-tips-for-writing-a-truly-terrible-journal-article

Zintl Fazı

Kimyada, Alkalli metal veya Toprak Alkali metallleri ile metaloid olarak tanınan 13., 14., 15. veya 16. grup metallerinin tepkimesi ile oluşan yapılar olarak tanımlanır.  İlk defa,1930’lu yıllarda Alman kimyacı Eduard Zintl tarafından incelendiğinden dolayı bu adı almıştır[1] ve ilke defa “Zintl Fazları” tabiri 1941 yılında Laves tarafından kullanılmıştır.[2]

Zintl fazları kırılgan, yüksek erime sıcaklığına sahip intermetalik bileşiklerin diamagnetik veya sıcaklıktan bağımsız paramanyetik zayıf iletken veya yarıiletken bileşiklerin bir alt grubu olarak sınıflandırılabilir.[3] Belirmek gerekir ki, Zintl yapısında atomların daralmasına bağlı olarak yapıda katyon yapılarının oluşması söz konusudur.[3] Bu da Zintl fazlarında elektronların bu sıkışmadan dolayı elekropozitif metallere aktarılmasına ve iyonik bir karakter sergilemesine yol açar.[3] Anyonun yapısı(aynı zamanda Zintl iyonu olarak da adlandırılır) bu fazın elektronik karakterinin sebebi olarak düşünülebilir. Bu fikir Zintl kuralı veya Zintl konsepti olarak geliştirlerek polianyon yapısının bir izoelektronik element gibi davrandığını söylenebilir.[1]

References

 1. ^ a b S.M. Kauzlarich, Encyclopedia of Inorganic chemistry, 1994, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-93620-0
 2. ^ Zintl Phases: Principles and Recent Developments, Book Series: Structure and Bonding.
 3. ^ a b c Sevov, S.C., Zintl Phases in Intermetallic Compounds, Principles and Practice: Progress, Westbrook, J.H.; *Freisher, R.L.: Eds.; John Wiley & Sons.

Yakutun Fiziksel Özellikleri

Yakutun kristal yapısı

Yakutun Minerallerin Mosh ölçeğine göre sertliği 9,0’dır. Doğal taşlar arasında10,0 Mosh sertliği ile moissanite and elmas yakutun sertliğini geçen malzemelerdir. Yakut temel olarak α-alumina (Al2O3‘un en kararlı halidir.) yapısının içinde kararsızlık olarak az miktarda Al3+ iyonları ile yer değiştirmiş olarak Cr3+ iyonları içeren bir krital örgüsüdür. Her bir Cr3+ oktohedral olarak altı adet O2− iyonu ile çevrelenmiştir. Bu kristal düzeni her bir Cr3+ iyonuna güçlü bir etki yapar ve sarı-yeşil görünür bölgedeki tüm spektrumu adsorplayarak kristalin kırmızı renk vermesine sebep olur.[1] Yüzeyin mücevher parlaklığı verilerek parlatılması ile beyaz ışık kaynağından yeşil ve menekşe rengi çıkartılması ile elde edildikten bu kırmızı renk yansıması ortaya çıkar. 694 nm dalgaboyundaki fotonların iki ayna karşısında karşılıklı yansıtılması ile ışığın yayınlanması güçlenir. Bu durum ilk defa 1960 yılında Theodore Maiman tarafından gerçekleştirilerekyakut tabanlı lazer meydana getirmiştir.

Her bir doğal yakut rutil (aynı zamanda ipek de denir) iğnemsileri ve renk farklılaşmaları şeklinde safsızlık içerir. Taş uzmanları bu iğnemsilerin doğal ile yapay yakutları, benzerlerinden veya sahtelerinde ayırmak için kullanırlar. Genellikle kaba taşlar kesilmeden önce ısıtılırlar. sonra Usually the rough stone is heated before cutting. Neredeyse tüm yakutlar bir şekil verilerek işlenirler ve bu ısı ile yapılır. Bununla birlikte bazı yakutlar işlenmeden de iyi prim yapabilecek kadar mükemmel kalitede olabilirler.

Bazı yakutlar üç noktalı ve altı noktalı yıldız kümesi şekli(asterizim) gösterebilir. Bu yakutlar kabokhon şeklinde forma sokulduklarında düzgün bir şekilde sonuç elde edilir. Bu asterizim tek ışık kaynağında en güzel şekilde görülebilir ve ışığın ilerlemesi veya taşın dönüşü gibi taş boyunca ilerler. Bu etkiler ışık ipeklenme tarafından taşın içinde ışığın ilerlemesi kesilinceye kadar devam eder. Bu taşın içine dahil olan safsızlıkların taşın değerine olan etkisini gösteren bir göstergedir. Buna ilave olarak, yakutlar nadir de olsa katoyansi veya kedi gözü efekti gibi renk değişiklikleri gösterebilir.