Rengin Anlamı

Çevremizdeki elektromagnetik dalgalar 10-15m dalga boyundaki kozmik ışınlardan 104m dalga boylu radyo dalgalarına kadar değişik boyutlarda bulunur.

Işık denilen gözümüzle algıladığımız elektromagnetik dalga bölgesi çok dar bir alandır. Gözümüzün duyarlı olduğu bölge 400-750nm’lik dalga boyuna sahiptir. Bunların dışındaki 800nm ile 103nm arasındaki bölgeye ise morötesi denir. Güneşten gelen ışınlar, görünen ışınlar yanında morötesi ışınları da kapsar. Devamını Oku

2. Renk Nedir?

Acı, tatlı, ekşi, soğuk gibi sübjektif kavramlardan biri olan renk, bir cismin veya ışık kaynağının gözümüzde sebep olduğu etki olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım oldukça sınırlıdır ve bazı fiziksel ve psikolojik olaylara bağlıdır. Örneğin; beyaz bir cismin rengi aydınlıkta da gece mum ışığında da beyaz görülür. Fakat gerçekte fiziksel ölçümlerle kıyaslandığında mum ışığındaki cismin rengi beyaz değil, mum alevinin sarımsı rengini taşır. Bu bakımdan renk kavramı bu değişik anlamlar altında incelenecektir. Devamını Oku

Boya ve Boyar Madde

Cisimlere renk vermek veya onları dış etkilerden korumak için kullanılan renkli maddelere Boya denir [16]. Cisimlerin renklendirilmesi boyamak kelimesiyle ifade edilir. Cisimlerin yüzeyinin ya dış tesirlerden korunması ya da güzel bir görünüm sağlanması için renkli hale getirilmesinde kullanılan maddelere Boya denir (Alm. Farbenkörper, İng. Pigment, paint, Fr. Colorant). Konuşma dilinde çoğu kez boya ve boyarmadde kelimelerini birbiri yerine kullanırız. Bu iki sözcük eşanlamlı değildir. Boyalar; bir bağlayıcı ile karışmış fakat çözünmemiş karışımlardır. Boya; bir yüzeye kuruyan yağ ile birlikte fırça veya boyama tabancaları ile uygulanır. Boyanan yüzey, yağın kuruması ile oldukça kalın yeni bir tabaka ile kaplanır. Bu işlem gerçekte bir boyama değil bir örtmedir. Boyalar genellikle anorganik yapıdadır. Ancak, organik yapıda da olabilirler. Uygulandıkları yüzeyde hiçbir değişiklik yapmazlar. Kazımakla yüzeyden büyük parçalar halinde uzaklaştırılabilirler[42].

Eski çağlarda, hayvan ve bitkilerde bulunan boyalar kullanılarak boyama işlemi gerçekleştirilmiştir. En eski boya olan çivit mavisi Hindistan ve Java’da bulunan çivit fidanından ve Avrupa’da çivit otundan elde edilmiştir. Kökboyası ise Anadolu’da bitki köklerinden, Sumak ağacından, arı ve böceklerden kırmızı renk elde edilmiştir. Bu tür tabii boyalar kumaşlara anorganik maddeler yardımıyla tatbik edilmiştir [17]. Devamını Oku