İstanbul bienalinden

2009 11 08 İstanbul ve bianel: Bienal kelimesini severim İsanbul bienali gezimden arda kalanlar…

Fenolik Reçine Üretimi

Fenolik reçinelerin üretilmesi farklı adımlar içerir. Sübstitüsyon ve kondensasyon reasksiyonları (fenol ve formaldehit arasındaki) zamana ve mekâna göre farklılıklar göstermiştir. Aynı zamanda, farklı katalizörlere göre de farklılık gösterir. Aslında, hidroksimetil grupları veya Fenolik hidroksil grupları esterifikasyona uğrayabilir ve doymamış bileşimlerle reaksiyon verebilir. Reçine, distile edilmek suretiyle, konsantre çözelti verecek şekilde veya katı reçine elde edecek […]

6. Fenolik Reçinelerde Kullanılan Maddeler

6.1.Katalizörler Novalak üretimindeki kondensasyona asidin katalitik etkisi, aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ürünüdür. Anyonun doğası daha az önemlidir, fakat, olabilecek yan reasiyon durumlarında dikkate alınmalıdır ( sülfonasyon, ester oluşumu gibi). Ayrıca mineral asitleri, ogzalik asit sık sık kullanılır. 180 oC’nin üzerindeki ısılarda bozunurlar ve bu da katalizörden bağımsımsız novalak üretimine sebeptir. Bazlar veya zayıf asit […]