İstanbul bienalinden

2009 11 08 İstanbul ve bianel: Bienal kelimesini severim İsanbul bienali gezimden arda kalanlar…

Cesursun ama kime karşı?

İstanbul bianelinden.

Fenolik Reçine Üretimi

Fenolik reçinelerin üretilmesi farklı adımlar içerir. Sübstitüsyon ve kondensasyon reasksiyonları (fenol ve formaldehit arasındaki) zamana ve mekâna göre farklılıklar göstermiştir. Aynı zamanda, farklı katalizörlere göre de farklılık gösterir. Aslında, hidroksimetil grupları veya Fenolik hidroksil grupları esterifikasyona uğrayabilir ve doymamış bileşimlerle reaksiyon verebilir. Reçine, distile edilmek suretiyle, konsantre çözelti verecek şekilde veya katı reçine elde edecek şekilde elde edilir. Devamını Oku

6. Fenolik Reçinelerde Kullanılan Maddeler

6.1.Katalizörler

Novalak üretimindeki kondensasyona asidin katalitik etkisi, aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ürünüdür. Anyonun doğası daha az önemlidir, fakat, olabilecek yan reasiyon durumlarında dikkate alınmalıdır ( sülfonasyon, ester oluşumu gibi). Ayrıca mineral asitleri, ogzalik asit sık sık kullanılır. 180 oC’nin üzerindeki ısılarda bozunurlar ve bu da katalizörden bağımsımsız novalak üretimine sebeptir.

Bazlar veya zayıf asit tuzları ve baz tuzlar resol ve novolaklar için güvenilir katalizörlerdir. Katyonların katalitik etkisi kısmen önemlidir. Oysa alkali hidroksitler fenolün formaldehite her bir orto ve para pozisyonuna bağlanmasını katalizler. Toprak alkali metal hidroksitleri özellikle orto ürünler oluşmasına yardımcı olurlar.

Amonyak ve aminler ve hegzametilen tetra amin de katalitik etkiye sahiptir. Mannich reaksiyonu ile reçine elde edilemesi yöntemi olarak bilinir.

Kanaklar:

1. Wolfgang, H., Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Phenolic Resins. Wiesbaden. Germany : Wiley VCH, 2004.