Efsaneleri bilimin zıddı olarak düşünmek, bir alışkanlığımız olmuştur. Gerçekteyse efsaneler, bilimin bir parçasıdırlar: onun hayatımızdaki önemine karar veren parçası. Mary Midgley Mustafa ARMAĞAN, Avrupanın 50 Büyük Yalanı, Timai Yayınları, istanbul, 2009, s.211 (The Myths We Live By, London and New York 2006, Routledge, s.1)

Bilince bitiyor mu?

• Bilmek çoğu zaman yeni bir kavrayışın eşiğinde olmak demektir. Sofi’nin Dünyası’ndan