Infrared Spektrometri 1 – GİRİŞ

Infrared Spektrometri Spektrumun infrared bölgesi, ışının 12800 ile 10 cm-1 dalga sayılı veya 0,78 ile 1000 µm dalga boylu kısmım kapsar. Hem cihaz ve hem de uygulama açı­sından infrared spektrumu, yakın, orta ve uzak infrared ışınlan olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Bunlar­dan her birinin sınırlan kabaca Çizelge 1’de göste­rilmektedir.

Zaman: Korkunç daire!, İlk ve son nokta nerde?

Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise […]

Multisite proton adsorption modeling at the solid/solution interface of (hydr)oxides: A new approach

Peh peh peh! Sene 1989 amcalar yazmışlar ama yeniliği kalmış mı bilmem. Aradığım başlığın bu olduğunu bulabilmek için arama kelime(soru)larını hep değiştirdim ama nehrin öbür yanında imiş aradıklarımız…