Bilderberg Toplantıları Yapıldı…

Kuşkusuz bu toplantılar ve organizasyon ilginç. Türkiyeden katılanlar: Bu ekli dosyalardaki listelerden görülebilir. Boyner, KOÇ, Bilgi Üniversitesinden Garip isimli bir Prof. ve Fehmi Koru göze çarpıyor…
Bilderberg dünyanın en gizli örgütü
Fenmi Koru, “Bilderberg dünyanın en gizli örgütü buna kuşku yok, bütün belgelerin üstünde gizli ve mahrem yazısı yer alıyor” dedi ve Bilderbeg izlenimlerini anlatmayı sürdürdü.

Koni ile ilgili sakin bir haber: http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=163663

,

GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:


  • Isıl Güneş Teknolojileri : Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

  • Güneş Pilleri: Fotovoltaik piller de denen bu yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.

Kaynak:http://www.eie.gov.tr/turkce/gunes/gunes.html

,

JetBoil Ocaği

İlginç bir kaynatıcı allengil. Çok hızlı kaynatıyor suyu, kar eritmek için de kullanılabilen iki temel veryiou var kişisel ve de gruplar için olanı.

jetboilhttp://www.jetboil.com/Products/Cooking-Systems/Personal-(PCS) bunu beğendim. Fakat fiyatlarına bakmayı aklımdan bile geçirmiyorum…

Bir de böyle bir modeli var..jetboil 2